En poursuivant votre navigation sur www.presta-service.fr, vous acceptez l'utilisation de cookies (Meer weten). Ik heb het begrepen
FR
 
EN
 
BE
 
NL
 
PL
 
ES
 
BASE HARMONY

Dit gegevensbestand beroepen dat zich aanpast aan uw organisatie


Op maat gemaakt past ons gegevensbestand zich aan aan alle soorten onderhouden en begeleid u in de evolutie van de processen.

In direct via onze interface of door de uitwisseling van geïnformatiseerd bestand kunt u alle interventies volgen op uw PC of smartphone.
 

Eigen systeem


De Base Harmony is een onderhoudssoftware onywikkelt door Presta service. Die past zich aan aan uw bestaande systemen en kan snel evolueren om een aangepaste dienst aan te kunnen bieden.

Met dit systeem kunt u de opvolging van de interventieaanvragen volgen alsook de vooruitgang van de werken op de sites zelf in reële tijd.
 

Gepersonaliseerde Interfaces


De Base Harmony past zich aan aan elke aanvraag. Die stelt aangepaste interfaces voor (keuze van supports en functionaliteiten) in functie van de gevraagde evoluties van uw bedrijf.

De voorgestelde statistieken en indicatoren worden ook geprogrammeerd bij uw aanvraag.
 

Uitwisseling van informaticabestanden


Om tijd te winnen zullen de uitgebreide rapporten van de interventies, controles, offerte en facturen online kunnen verkregen worden.

Harmony stelt stuurinstrumenten voor die het managen van interventie aanvragen vergemakkelijkt.

Om het voor u makkelijker te maken verplaatst ons informatica team zich, op aanvraag, naar uw bedrijf.

Vertrouw ons al uw onderhouden in het volste vertrouwen !


Kwaliteit


Efficiënt


Kosten in de hand gehouden

     NEEM CONTACT OP
Een unieke contactpersoon staat voor u klaar

0032(0)67.84.12.00